Bezpieczeństwo

Postępowanie w przypadku awarii instalacji zbiornikowej gazu płynnego

W przypadku pożaru lub awarii instalacji zbiornikowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu. Numer telefonu alarmowego DragonGaz – 695 219 832 – jest czynny całą dobę.

Pamiętaj, aby:

  • nie wchodzić do tych pomieszczeń
  • zamknąć dopływ gazu zaworem odcinającym na budynku lub bezpośrednio na zbiorniku
  • pootwierać okna od strony zewnętrznej budynku w celu przewietrzenia pomieszczeń
  • wyłączyć (w miarę możliwości) główne zasilanie budynku w energię elektryczną, wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu /beziskrowo/
  • poinformować, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osoby przebywające w budynku o zaistniałej sytuacji
  • nie używać dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego na klatce schodowej oraz piwnicy do czasu usunięcia awarii
  • zawiadomić dostawcę gazu o zaistniałej awarii
  • w razie pożaru natychmiast zawiadomić odpowiednie jednostki ratownicze

 

UWAGA!

W razie wystąpienia pożaru budynku niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku.

Dział techniczny

695 219 832

Dział obsługi klienta

71 334 90 00

Kontakt

Formularz Kontaktowy
Zamów gaz