Bezpieczeństwo

Postępowanie w przypadku awarii instalacji zbiornikowej gazu płynnego

W przypadku pożaru lub awarii instalacji zbiornikowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu. Numer telefonu alarmowego DragonGaz – 695 219 832 – jest czynny całą dobę.

Pamiętaj, aby:

  • Nie wchodzić do tych pomieszczeń
  • Zamknąć dopływ gazu zaworem odcinającym na budynku lub bezpośrednio na zbiorniku
  • Pootwierać okna od strony zewnętrznej budynku w celu przewietrzenia pomieszczęń
  • Wyłączyć (w miarę możliwości) główne zasilanie budynku w energię elektryczną. Wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu /beziskrowo/
  • Poinformować, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osoby przebywające w budynku o zaistniałej sytuacji
  • Nie używać dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego na klatce schodowej oraz piwnicy do czasu usunięcia awarii.
  • Zawiadomić dostawcę gazu o zaistniałej awarii
  • W razie pożaru natychmiast zawiadomić odpowiednie jednostki ratownicze

 

UWAGA!

W razie wystąpienia pożaru budynku niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku.

Dział techniczny

695 219 832

Dział obsługi klienta

71 334 90 00

Kontakt

Formularz Kontaktowy
Zamów gaz