Wartości

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy Veroniki Holding stanowi podstawę dla naszej działalności opartej na szacunku dla Klienta, zaspokojeniu jego potrzeb w najbardziej efektywny i bezpieczny sposób, zapewniający jednocześnie zachowanie wszystkich wymaganych prawem zasad oraz poszanowanie dla zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne.

Zamów gaz