Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych posiadanych przez Spółkę DragonGaz Sp. z o.o. jest DragonGaz Sp. z o.o. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia przepisów  o ochronie danych osobowych, prosimy o ich zgłaszanie do Administratora Bezpieczeństwa Informacji DragonGaz Sp. z o.o.

 

tel. +48 713349012

j.balinska@dragongaz.pl lub do Zarządu Spółki.

Zamów gaz