Program zapobiegania korupcji

W przypadku zaistnienia faktu korupcji lub podejrzenia faktu korupcyjnego prosimy o informowanie o tym fakcie Rzecznika Etyki DragonGaz Sp. z o.o.

 

tel. +48 695291831

m.rybczak@dragongaz.pl lub bezpośrednio Zarząd Spółki.

Zamów gaz