LPG
DragonGaz : innowacje i badania dla Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Butle

Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania butli oraz instalacji butlowych wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad (Dowiedz się więcej). Jedynie korzystając z usług profesjonalnego dostawcy mamy pewność, że wszystkie procedury związane  z obsługą techniczną butli oraz procesu ich napełniania zostaną zachowane. To od dostawcy zależy jakość gazu płynnego nalewanego do butli oraz dbałość o właściwe jej napełnienie. Dla pełnego bezpieczeństwa butle napełniane są w 85% swojej pojemności, dzięki czemu wewnątrz powstaje „poduszka gazowa” stanowiąca zapas przestrzeni dla rozszerzania się cieczy, jaką jest LPG na skutek zmian temperatury. Ponadto, dostawca dba o stan techniczny butli oraz o kontrolę ich stanu technicznego, poddając butle kontroli w procesie nalewu, jak i poprzez wykonywanie badań atestacyjnych okresowych z udziałem dozoru technicznego. Zwrócone butle poddaje się kontroli pod względem szczelności pojemnika i zaworu oraz uszczelek. Jeśli wykrywane są nieprawidłowości, butle są serwisowane, legalizowane lub wymieniane na nowe.

DragonGaz  po napełnieniu plombuje zawory butli przy pomocy numerowanych plomb termokurczliwych, gwarantujących prawidłowość i legalność napełnienia butli gazem płynnym. Na plombach znajdują się informacje o miejscu napełnienia oraz podmiocie odpowiedzialnym za napełnienie, dając tym samym gwarancję swoim użytkownikom, że dostarczona butla jest bezpieczna.

W procesie eksploatacji butli należy jednak przede wszystkim zwracać uwagę na sposób podłączenia butli gazowej do urządzenia spalającego gaz oraz do jego sprawności technicznej. Statystyki wyraźnie wskazują, iż najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez ulatniający się gaz z butli, jest niewłaściwe połączenie butli do urządzenia spalającego gaz.

Bezpieczeństwo

Zbiorniki

Zbiorniki gazowe są jednymi z bezpieczniejszych urządzeń technicznych użytkowanych w przemyśle czy gospodarstwach domowych. Zbiorniki na gaz płynny podlegają  bardzo rygorystycznej kontroli na etapie budowy oraz w trakcie eksploatacji są dodatkowo kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Renomowany dostawca gazu płynnego, którym jest DragonGaz, gwarantuje klientom właściwy poziom kontroli stanu zbiornika w trakcie napełniania, prawidłowy proces napełniania zbiornika oraz serwis zbiorników w sytuacjach awaryjnych.

Zbiorniki gazowe napełniane są w 85% swojej pojemności ze względów  bezpieczeństwa oraz wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, które nawet w przypadku pożaru w bezpośredniej bliskości zbiornika, zabezpieczają zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Bardzo istotne jest również zapewnienie odpowiedniej strefy ochronnej zbiornika, która musi być wolna od budynków budowli oraz materiałów palnych. W każdej sytuacji należy również zabezpieczyć zbiornik przed możliwością uszkodzenia przez poruszające się pojazdy.

W razie jakichkolwiek zakłóceń pracy lub nieszczelności zbiornika należy kontaktować się z dostawcą gazu lub w przypadku pożaru lub gwałtownego wycieku gazu, z najbliższą jednostką straży pożarnej (Dowiedz się więcej). 

Zamów gaz