FAQ
LPG: Często Zadawane Pytania

Zdecydowanie gaz LPG, gdyż:

dbasz o ekologię,

masz czystą kotłownię,

płacisz wyłącznie za zamówione litry gazu.

Dobór wielkości zbiornika zależy od mocy zainstalowanych urządzeń odbiorczych. Po uwzględnieniu własnych doświadczeń dla temperatur (zewnętrznych -20 stopni C) przyjmujemy dla zbiorników nadziemnych następujące obciążenia:

 

zbiornik 1750 l- obciążenie 30 kW

zbiornik 2700 l- obciążenie do 35 kW

zbiornik 4850 l- obciążenie do 70 kW

zbiornik 6700 l- obciążenie do 100  kW

 

Większe obciążenia to krotności przedstawionych zbiorników.

Nasz specjalista ustala indywidualnie  optymalną wielkość zbiornika i jego rodzaj oraz armaturę, w zależności od Państwa potrzeb.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) to mieszanina węglowodorów składająca się głównie z propanu i butanu.

LPG to niezwykle wszechstronne źródło energii: może służyć do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, gotowania żywności, zasilania urządzeń przemysłowych, itp.

Wysoka kaloryczność pozwala na wykorzystanie dużych ilości energii przy ograniczonych ilościach produktu.

Ma niewielki wpływ na środowisko, a dzięki możliwości sprężania go w stanie ciekłym może być magazynowany na niewielkich przestrzeniach i łatwo transportowany w dowolne miejsce, nawet w miejsca niedostępne siecią gazową.

LPG jest sprzedawany pod nazwami  handlowymi propanu (mieszanina C, zgodnie z przepisami przewozowymi ADR),  (mieszanki A1, B1, B2, B) oraz handlowego butanu (mieszanki A, A01, A02, A0).

 

Propanowi handlowemu mogą towarzyszyć propylen, butylen, butan i etylen przy zawartości propanu przekraczającej 90%.

Mieszanina handlowa to całkowita mieszanina węglowodorów otrzymana z połączenia około 50% n-butanu i izobutanu oraz średnio 50% propanu.

Tak. LPG ma niższą cenę za jednostkę kaloryczną niż większość paliw kopalnych.

Cena LPG do użytku transportowego nie jest porównywalna z ceną gazu do użytku mieszkaniowego, ponieważ podlega on innej stawce akcyzy oraz ma uproszczony system dystrybucji i logistyki (przewożone ilości, wielkość składowania, lokalizacja zakładów).

Tak. LPG to obok gazu ziemnego najczystsze paliwo kopalne, o niskiej emisji CO2, niespalonych węglowodorów, dwutlenku siarki i tlenków azotu. W szczególności podczas spalania LPG nie powstają żadne cząstki stałe i drobne pyły (PM10 i PM2,5) typowe dla spalania biomasy, oleju napędowego i oleju opałowego.

Zamów gaz