Zarząd

Zarząd Spółki

Prezesem Zarządu Spółki jest mgr inż. Cezary Kwella, który z pomocą zespołu zarządzającego: dwóch Prokurentów – Dyrektor Ekonomiczny Pani mgr Monika Rybczak, Dyrektor Handlowy Pan mgr inż. Zbigniew Szczepaniak oraz dyrektorów regionalnych i kierowników obiektów pozostaje do dyspozycji Klientów DragonGaz.

Prezes Zarządu

• Cezary Kwella
• Urodzony w Międzyrzeczu
• Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego w Poznaniu
• Dołączył do Grupy w 1993 roku

Dyrektor Handlowy

• Zbigniew Szczepaniak
• Urodzony w Międzychodzie
• Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego w Poznaniu
• Dołączył do Grupy od 1996 roku

Dyrektor Ekonomiczny

• Monika Rybczak
• Urodzona we Wrocławiu
• Ukończyła ekonomię we Wrocławiu
• Dołączyła do Grupy w 2000 roku

Zamów gaz