LPG

Zrównoważony rozwój

Z tych powodów LPG jest uważany w Europie za przydatne paliwo.

LPG jest produktem ubocznym wydobycia i rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Jeśli nie jest używany, jest spalany w pochodni.

Obecna infrastruktura logistyczna LPG już istnieje i jest rozbudowana i nie wymaga dalszych inwestycji.

LPG ma wysoką wartość opałową w porównaniu z innymi tradycyjnymi źródłami energii. Będąc paliwem gazowym, urządzenia je wykorzystujące (kotły, pompy ciepła, kotły itp.) mają wyższą sprawność.

– LPG przyczynia się do utrzymania jakości powietrza i stanowi ważną alternatywę dla tradycyjnych paliw, które będą stopniowo zakazane ze względu na wysoką emisję zanieczyszczeń, takich jak CO2, tlenek węgla, niespalone węglowodory, dwutlenek siarki, tlenki azotu, cząstki stałe lub drobny pył oraz substancje lotne, związki organiczne.

LPG przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, ponieważ nie jest GHG (gaz cieplarniany), takim jak dwutlenek węgla i metan.

W temperaturze pokojowej LPG poddany umiarkowanemu ciśnieniu przechodzi w stan ciekły, ułatwiając jego przechowywanie i transport.

LPG dociera wszędzie, jest niezależny od jakiejkolwiek sieci dystrybucyjnej i nie wymaga inwestycji.

BioLPG jest już dostępny na rynku europejskim w coraz większych ilościach i jest stopniowo wprowadzany do mieszanki LPG, aby przyczynić się do dekarbonizacji.

Właściwości fizyko-chemiczne

Gaz płynny posiada właściwości fizyko- chemiczne, dzięki którym nie zanieczyszcza wody ani gleby oraz może być magazynowany w terenach chronionych ujęć wodnych. Proces spalania gazu płynnego powoduje również minimalne, w porównaniu do innych źródeł energii, zanieczyszczenie środowiska. Emisja siarki, najbardziej szkodliwej substancji, powstającej w procesie spalania paliw, jest 1000- krotnie niższa niż węgla kamiennego.

Bezpieczeństwo

DragonGaz zawsze był znany na rynku LPG z innowacyjności i dążenia do najwyższych standardów bezpieczeństwa, wydajności i technologii, dzięki ciągłej modernizacji zakładów i konstrukcji w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wszystko to, nie zapominając o ochronie środowiska poprzez przyjmowanie coraz bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań na wszystkich etapach produkcji, transportu i dystrybucji LPG.

Użyteczne dane

Wartość opałowa: porównanie różnych nośników energii

PALIWO LCV [kcal] *Niższa wartość kaloryczna Wydajność urządzenia grzewczego [%] Użyteczna energia [kcal]
LPG (Propan) 11.000 [/kg] 90 9.900 [/kg]
LPG (Butan) 10.900 [/kg] 90 9.810 [/kg]
OLEJ NAPĘDOWY 8.796 [/lt] 90 7.916 [/lt]
PETROL 7.568 [/lt] 90 6.811 [/lt]
BTZ 9.560 [/kg] 75 7.170 [/kg]
DREWNO 3.500[/kg] 65 2.275 [/kg]
METAN 8.843[/m3] 95 8.400 [/m3]
LNG SKROPLONY GAZ ZIEMNY 9.176 [/m3] 100 9.176 [/m3]
CNG SPRĘŻONY GAZ ZIEMNY 1.693.044 [/m3] 100 1.693.044 [/m3]
PELLET 4.500[/kg] 75 3.375 [/kg]
ENERGIA ELEKTRYCZNA 860 [/kWh] 100 860 [/kWh]
Zamów gaz