Bezpieczeństwo

Postępowanie w przypadku awarii butli gazowej

Gdy czujesz, że z butli ulatnia się gaz:

  • nie pal papierosów, ani nie używaj otwartego ognia
  • nie włączaj urządzeń elektrycznych i światła
  • nie posługuj się telefonem (także komórkowym) w mieszkaniu
  • zamknij zawór butli i wywietrz pomieszczenie
  • przy użyciu pianki sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem
  • jeśli nie możesz sobie poradzić szybko wynieś butlę na otwartą przestrzeń, powiadom straż pożarną 998 lub 112.
  • skontaktuj się z dostawcą (telefon alarmowy DragonGaz +48695219832 – 24h).
Zamów gaz