Właściwości fizyko-chemiczne

 

Dane fizyczne gazu płynnego

Propan

n-Butan

Gęstość gazu przy 15 ° C w kg/l

0,51

0,58

Gęstość gazu przy 0 ° C 1 bar w kg/l

1,97

2,59

Stosunek gęstości względem powietrza
(powietrze = 1)

1,55

2,09

Objętość właściwa w stanie ciekłym 1 kg gazu płynnego 0°C w l

1,88

1,68

Objętość właściwa w stanie ciekłym 1 kg gazu płynnego 15°C w l

1,96

1,72

Objętość 1 kg gazu (w przypadku 1 bar) w 0°C w l

508

373

Objętość 1 kg gazu (w przypadku 1 bar) w 15°C w l

535

393

Ciśnienie pary w barach, nadciśnienie 20°C

7,353

1,089

Ciśnienie pary w barach, nadciśnienie 0 ° C

3,703

0,059

Ciśnienie pary w barach, nadciśnienie -10 ° C

2,424

- 0,289

Temperatura wrzenia w ° C przy 1,013 bar

- 42

- 0,5

Ciepło parowania w przypadku 0 ° C kJ/kg

378,58

383,86

Wartość opałowa (niższa wartość opałowa) kWh/kg

12,87

12,69

Wartość opałowa (wyższa wartość opałowa) kWh/kg

13,98

13,74

Liczba Wobbego w odniesieniu do H, kWh

20,79

23,74

Maksymalna temperatura spalania: powietrze °C

tlen °C

1925
2850

1895
2850

Temperatura zapłonu powietrze

510

430

Granice zapłonu (eksplozji) powietrze 0 obj. % gazu

2 - 9,5

1,5 - 8,5

Maks. prędkość propagacji płomienia cm/ s

47,2

45,2

Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze (Lmin) m3n/m3n

24,36

32.308

Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen m3n/m3n,

5,104

6,769

Ilość spalonego gazu, warunki wilgotne m3n/m3n

26,244

34,709

Ilość spalonego gazu, warunki suche  m3n/m3n

22,3

29,68

Temperatura punktu rosy produktów spalania

55

55

Dwutlenek węgla maks. (obj. %)

13,8

14,1