Założyciel

Urodzony 20 czerwca 1917r. w Lugoj (Rumunia) założyciel firmy ButanGas S.p.A. Giuseppe Costantino Dragan rozpoczął swoją pomyślną drogę pod koniec szkoły średniej, wstępując na Wydział Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie. Uczelnię ukończył w 1938 roku, w roku 1940 uzyskał stypendium Włoskiego Instytutu Kultury i przeniósł się do Włoch. Studiował tam na Uniwersytecie w Rzymie finanse i nauki polityczne. W Rzymie ukończył wyższą uczelnię, uzyskał stopień doktora na wydziale prawa, po czym zdecydował się zostać we Włoszech. W tym czasie Giuseppe Costantino Dragan rozpoczął działalność biznesową, zajmując się importem paliw z Rumunii.

Po drugiej wojnie światowej Włochy, które poniosły w niej klęskę, potrzebowały wiele, a Giuseppe Costantino Dragan był gotów wykorzystać swoje biznesowe szanse wynikające z tej sytuacji. Firma Butan Gas S.p.A. została założona 13 grudnia 1948r. i specjalizowała się w dystrybucji gazu płynnego (LPG).

Dla właściciela była to okazja rozwinięcia swojego wszechstronnie ukierunkowanego umysłu. Jednocześnie z dużymi sukcesami biznesowymi rozpoczął karierę w różnorodnych sektorach ludzkiej wiedzy. Zajmował się teorią ekonomii, działał jako Wiceprezes, a następnie Prezes (przez dwie pięcioletnie kadencje) Federacji Marketingowej. Organizował kongresy i seminaria, wspomagał utworzenie Stowarzyszeń Marketingowych w różnych krajach Starego Kontynentu.

Spowodował również bardzo ważny impuls ku rozwojowi międzynarodowych relacji handlowych jako członek Międzynarodowej Izby Handlu oraz jako założyciel Włosko-Rumuńskiej Izby Handlowej (1973r.), która z czasem stała się ważnym miejscem wymiany pomiędzy tymi dwoma krajami. Popierał wiele działań wspierających ideę budowy europejskiej gospodarki i kultury. Przyczynił się do uznania „rzeczywistej Europy”, sięgającej od Atlantyku do południka 30°, gdzie zaczyna się Eurazja.

15 maja 1950 roku z jego inicjatywy ukazał się pierwszy numer Biuletynu Europejskiego, miesięcznika poświęconego europejskości, jedynego o tym charakterze i wydawanego od ponad pół wieku w języku włoskim i francuskim.

Kombinacja przedsiębiorczości i świadomości roli kultury umożliwiła zrealizowanie innego marzenia Giuseppe Costantino Dragana - utworzenie Europejskiej Fundacji Kultury.
Wszystkie te wysiłki doprowadziły do założenia w 1967r. w Hiszpanii oraz we Włoszech Europejskiej Fundacji Dragana wraz z biurami głównymi w wielu krajach.
Deklarowany cel Fundacji to udział w rozszerzaniu idei o rzeczywistej Unii Europejskiej poprzez bliskie kontrakty z wieloma stowarzyszeniami, organizowanie różnorodnych pokazów i obchodów.

W życiu Giuseppe Costantino Dragana równie ważna była praca naukowa, dzięki której zdobył uznanie w środowisku akademickim i został mianowany profesorem z Marketingu i Ekonomii na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz profesorem wizytującym w Szkole Biznesu Uniwersytetu Miejskiego w Londynie. Giuseppe Costantino Dragan był również członkiem Akademii Nauk Nowego Jorku oraz Rumunii.

Giuseppe Costantino Dragan zmarł 21 sierpnia 2008 roku w swoim domu w Palma de Mallorca, w Hiszpanii.