Program zapobiegania korupcji

W przypadku zaistnienia faktu korupcji lub podejrzenia faktu korupcyjnego prosimy o informowanie o tym fakcie Rzecznika Etyki Dragongaz Sp. z o.o. tel. +48 695291831 – e-mail: m.rybczak@dragongaz.pl lub bezpośrednio Zarząd Spółki.