Rolnictwo

 • ogrzewanie kurników przy pomocy promienników (propan jest najwłaściwszym źródłem energii dla uzyskania optymalnej temperatury i wentylacji przy wylęgu kurcząt, indyków lub kaczek),
 • ogrzewanie cieplarni i dostarczanie CO2 zwiększającego zbiory z 1m2 (w zależności od wymiarów cieplarni stosuje się kotły propanowe zasilające system wody obiegowej, nagrzewnice lub promienniki gazowe),
 • ogrzewanie pieczarkarni wraz z zapewnieniem kontroli odpowiedniej wilgotności,
 • suszenie zbóż zarówno dla potrzeb przemysłowych, jak i małych gospodarstw rolnych przy użyciu palników nadmuchowych.
 • zastosowanie gazowych pomp ciepła do zabezpieczenia kompleksowych potrzeb w zakresie ogrzewania i ciepłej wody,
 • mikrokogeneracja z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem płynnym  do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej,
 • urządzania gazowe od produkcji wody lodowej i ciepła, umożliwiające zabezpieczeni potrzeb grzewczych zimą i chłodniczych  latem szczególnie przydatne w segmencie przechowalnictwa płodów rolnych w obniżonych temperaturach,
 • biogazownie, w których gaz płynny jest najlepszym paliwem rozruchowym na etapie uruchamiania produkcji metanu z biomasy.


Firma DragonGaz do Państwa dyspozycji oddaje najnowocześniejsze rozwiązania techniki grzewczej i instalacyjnej. Zastosowanie systemów promiennikowych zasilanych bezpośrednio gazem płynnym wypiera ogrzewanie tradycyjne, a Państwu pozwala na:

 • ograniczenie kosztów utrzymania obiektu nawet o 30%,
 • ograniczenie emisji szkodliwych substancji i ograniczenie opłat na rzecz  ochrony środowiska,
 • dobre warunki cieplne, minimalna bezwładność urządzeń pozwala na oszczędne zużycie gazu, gdyż niemal natychmiast po uruchomieniu odczuwalne jest ciepło,
 • z powodu braku wody w instalacji, uniknięcie niepewności jej eksploatacji w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • zminimalizowanie ruchów powietrza i pyłów,
 • konserwację i obsługę instalacji zredukowaną do minimum.