11/10/2020

Ministerstwo zmienia termin

Obowiązek realizacji dostaw gazu na podstawie elektronicznego dowodu dostawy zostanie przesunięty na 1 stycznia 2021 roku. Ministerstwo finansów opublikowało nowy projekt rozporządzenia.

Cezary Kwella, prezes zarządu DragonGaz sp. z o.o.: Prace nad wprowadzeniem obowiązku monitoringu dostaw gazu płynnego zwolnionego z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie ministerstwo prowadziło już od 2018 roku. Początkowo planowane było wdrożenie tego systemu od 1 stycznia 2019 roku, jednak tworzony on był bez żadnych konsultacji społecznych oraz bez znajomości specyfiki branży LPG. Po stworzeniu systemu i publikacji jego funkcjonalności, lawinowo posypały się uwagi organizacji zrzeszających podmioty działające  w branży LPG. Okazało się, że proponowane rozwiązania nie uwzględniają zasad dystrybucji gazu, podnoszą koszty transportu i uniemożliwiają  w wielu przypadkach prowadzenie regularnych dostaw do klientów.

Pod naciskiem środowiska, ministerstwo zleciło modyfikację oprogramowania, która to ma zakończyć się najwcześniej do lipca 2020 roku. Jednocześnie ministerstwo wpadło  na pomysł rejestracji wszystkich odbiorców LPG (instytucjonalnych oraz prywatnych) poprzez platformę PUESK. Proces rejestracji ma ruszyć od kwietnia 2020 roku.

Zasady działania nowego systemu wprowadzą zatem szereg nowych obowiązków zarówno dla dystrybutorów, jak i dla odbiorców gazu płynnego. Regulacje są wprowadzane pod hasłami „uszczelniania systemu” i walki z „szarą strefą”, która to nie występowała w tym obszarze lub jej skala była mało znacząca dla skarbu państwa.

Dział techniczny

695 219 832

Dział obsługi klienta

71 334 90 00

Kontakt

Formularz Kontaktowy
Zamów gaz