Polityka prywatności Dragongaz Sp. z o.o.

Informacja dla klientów Dragongaz Sp. z o.o. z którymi Dragongaz podpisał umowę o dostawę gazu lub umowę o dostawę gazu i wynajem zbiornika, dokonywał lub miał dokonać innych transakcji gospodarczych.

Dragongaz Sp. z o.o. szanuje prawo Klientów do prywatności. Dba ze szczególną troską o ochronę danych osobowych posiadanych w związku z realizacją  umów o dostawę gazu i dzierżawę zbiornika oraz umów o dostawę gazu w butlach jak również realizację dostaw gazu na podstawie zleceń Klientów dokonywał lub miał dokonać innych transakcji gospodarczych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i zabezpieczenia  techniczne zapobiegające dostępowi osób niepowołanych.

Dane osobowe udostępniane przez Klienta są niezbędne celem prawidłowego realizowania   umów o dostawę gazu i dzierżawę zbiornika oraz umów o dostawę gazu w butlach jak również realizację dostaw gazu na podstawie zleceń Klientów dokonywał lub miał dokonać innych transakcji gospodarczych. Ich zakres obejmuje niezbędne z punktu widzenia handlowego dane osobowe oraz dane wymagane przez przepisy prawa, dla dostaw produktu akcyzowego jakim jest gaz płynny, w szczególności są to dane identyfikujące Klienta, jego dane adresowe jak również informacje o adresie dostawy gazu.

Dragongaz nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych lub innych, nie związanych z wykonaniem zawartej umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez Dragongaz jedynie w celu realizacji umów oraz dostaw, jak również w celu składania ofert na zakup gazu lub innych transakcji gospodarczych.

Dragongaz nie stosuje zautomatyzowanego profilowania danych osobowych ani nie podejmuje względem Klientów decyzji opartych na takim profilowaniu.

Klient ma możliwość w każdym momencie na wgląd w swoje dane osobowe oraz do poprawy danych osobowych przetwarzanych w Dragongaz.

Klient ma możliwość po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o dostawę gazu i wynajem zbiornika lub po dokonaniu lub w trakcie rozmów handlowych, do żądania usunięcia danych osobowych znajdujących się w Dragongaz.

Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta jest realizowane w zakresie, który uwzględnia wymagane  przepisami prawa dokumentowanie transakcji gospodarczych w zakresie oferowanych produktów a w szczególności gazu płynnego.

Celem zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed ujawnieniem dla osób niepowołanych, Dragongaz w czasie telefonicznej komunikacji z Klientem weryfikuje rozmówce poprzez sprawdzenie daty urodzenia lub nr PESEL kontrahenta.

W przypadku konieczności udzielenia szerszych informacji w zakresie zasad ochrony danych osobowych w Dragongaz Sp. z o.o. prosimy kontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za  ochronę danych osobowych w Dragongaz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub bezpośrednio z Zarządem Dragongaz, którego dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych: http://www.dragongaz.pl/.

Administratorem danych osobowych jest Dragongaz Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, informacje o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie ochrony danych osobowych administrowanych przez Dragongaz Sp. z o.o. prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Dragongaz  Sp. z o.o.  bezpośrednio do Zarządu Spółki.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

 

Wrocław 2018 rok.