Dokumenty do pobrania

Formularz -upoważnienie dla podmiotu gospodarczego
upoważnienie do podpisu w imieniu osoby z którą podpisana jest umowa na dostawę gazu i wynajem zbiornika dokumentu Dowodu Dostawy - potwierdzenia odbioru wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie, jako podmiotu zużywającego

do pobrania

Zgoda na e-fakturę
dla osoby fizycznej

do pobrania

Zgoda na e-fakturę
dla podmiotu gospodarczego

do pobrania

Formularz -upoważnienie dla osoby fizycznej
upoważnienie do podpisu w imieniu osoby z którą podpisana jest umowa na dostawę gazu i wynajem zbiornika dokumentu Dowodu Dostawy - potwierdzenia odbioru wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie, jako podmiotu zużywającego

do pobrania 

Formularz AKC-R wzór
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

do pobrania

DRUKI min. AKC-R w rozporządzeniu

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2018 roku

do pobrania 

Karta charakterystyki gazu A: butan techniczny

do pobrania

Karta charakterystyki gazu B: propan-butan

do pobrania

Karta charakterystyki gazu C: propan

do pobrania

Kodeks etyki grupy Veroniki Holding

do pobrania

Awarie - Redaki

do pobrania

Awarie - Chróścina

do pobrania

Klient poleca Klienta

do pobrania 

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

do pobrania