Jak duży musi być zbiornik?

Dobór wielkości zbiornika zależy od mocy zainstalowanych urządzeń odbiorczych. Po uwzględnieniu własnych doświadczeń dla temperatur zewnętrznych -20 stopni C przyjmujemy dla zbiorników nadziemnych następujące obciążenia:

zbiornik 2700 l- obciążenie do 35 kW

zbiornik 4850 l- obciążenie do 70 kW

zbiornik 6700 l- obciążenie do 100  kW

Większe obciążenia to krotności przedstawionych zbiorników.

Nasz specjalista ustala indywidualnie  optymalną wielkość zbiornika i jego rodzaj oraz armaturę w zależności od Państwa potrzeb.