Łatwe składowanie

Gaz płynny składowany jest w wolno stojących zbiornikach ciśnieniowych. Ze względu na posadowienie zbiornika wykonuje się wersje naziemne, podziemne, zakopcowane i półzagłębione.

Zbiorniki stosowane w instalacjach gazowych powinny być posadowione na odpowiednio przygotowanej konstrukcji lub fundamencie i przymocowane śrubami. Każdy zbiornik zabezpieczony jest przed wzrostem ciśnienia w zawór bezpieczeństwa.