Gaz płynny szansą dla środowiska

Gaz płynny posiad właściwości fizyko- chemiczne, dzięki którym nie zanieczyszcza wody ani gleby oraz może być magazynowany w terenach chronionych ujęć wodnych. Proces spalania gazu płynnego powoduje również minimalne, w porównaniu do innych źródeł energii, zanieczyszczenie środowiska. Emisja siarki, najbardziej szkodliwej substancji, powstającej w procesie spalania paliw, jest 1000- krotnie niższa niż węgla kamiennego.