Dane spółki

DragonGaz sp. z o.o.

ul. Kościelna 10
52-314 Wrocław

nr konta:

Bank PKO BP
10 1020 5226 0000 6402 0462 4468

Bank Pekao SA
54 1240 6814 1111 0000 4938 8860

NIP 894 00 15 823
REGON 930240388
KRS 0000181510: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczny VI Wydział Gospodarczy

Wartość kapitału zakładowego 7.425.500 PLN