Wartości

Wartości jakimi kieruje się nasza firma zawarto w dokumencie zatwierdzonym przez Właściciela Veroniki Holding. Kodeks Etyki Grupy Veroniki Holding stanowi podstawę dla naszej działalności opartej na szacunku dla klienta, zaspokojeniu jego potrzeb w najbardziej efektywny i bezpieczny sposób, zapewniający jednocześnie zachowanie wszystkich wymaganych prawem zasad oraz poszanowanie dla zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne.

Kodeks etyki grupy Veroniki Holding

do pobrania