Dla domu

 • ogrzewanie mieszkań przy zastosowaniu stojących kotłów grzewczych,  jedno- lub dwufunkcyjnych,
 • dostarczanie ciepłej wody za pomocą kotłów wiszących,  z zasobnikiem, dwufunkcyjnych, przepływowych ogrzewaczy wody lub bojlerów gazowych,
 • zastosowanie gazowych pomp ciepła do zabezpieczenia kompleksowych potrzeb w zakresie ogrzewania i ciepłej wody,
 • zasilanie kuchni, grilli, grzejników, kominków,
 • oświetlenie terenów przydomowych lampami gazowymi,
 • mikrokogeneracja z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem płynnym do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Firma DragonGaz do Państwa dyspozycji oddaje najnowocześniejsze rozwiązania techniki grzewczej i instalacyjnej. Sposób uzyskania znacznych oszczędności energii przybliżą Państwu zasady ekonomicznej eksploatacji instalacji gazu płynnego:

 • dobra lub bardzo dobra  izolacja termiczna obiektów,
 • nowoczesne urządzenia grzewcze o wysokim stopniu sprawności,
 • instalacje z zaworami termostatycznymi,
 • instalacje z regulacją centralną pogodową i programatorem tygodniowym.
 • Właściwe cykle eksploatacji instalacji grzewczych, optymalnie dostosowane do potrzeb użytkownika

 

Gaz płynny jest optymalnym rozwiązaniem dla zaspokojenia łącznych potrzeb obiektu na ogrzewanie w okresie zimowym oraz chłodzenie w okresie letnim. Dzięki szerokiej gamie gazowych urządzeń do produkcji wody lodowej z funkcją ogrzewania oraz gazowych klimatyzatorów z funkcją ogrzewania dzięki energii zawartej w gazie płynnym możemy w sposób optymalny spełniać wszelkie wymagania klientów w zakresie ogrzewania i chłodzenia jednocześnie.
Dzięki wysokiej wartości jednostkowej energii zawartej w gazie płynnym jest on optymalnym paliwem dla urządzeń produkujących ciepłą wodę w nieograniczonych w praktyce ilościach dostosowanych do potrzeb użytkowników indywidulanych jak i instalacji przemysłowych. Duża moc urządzeń umożliwia szybkie przygotowanie wymaganej ilości ciepłej wody bez potrzeby jego magazynowania.
Dla każdej osoby profesjonalnie zajmującej się gotowaniem wykorzystanie w tym procesie gazu płynnego nie wymaga rekomendacji. Jest to jedyny powszechny i w pełni odstępny nośnik energii, zapewniający natychmiastowe rozpoczęcie procesów gotowania jak również jego natychmiastowe zakończenie. W pełni regulowalna energia optymalna dla każdego rodzaju kuchni jest niezastąpiona w domu jak i w restauracji czy stołówce bez niej nie ma szefa kuchni.