Postępowanie w przypadku awarii instalacji zbiornikowej gazu płynnego

W przypadku pożaru lub awarii instalacji zbiornikowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu. Numer telefonu alarmowego DRAGONGAZ - 695 219 832 - jest czynny całą dobę.

Pamiętaj, aby:

  • nie wchodzić do tych pomieszczeń
  • zamknąć dopływ gazu zaworem odcinającym na budynku lub bezpośrednio na zbiorniku
  • pootwierać okna  od strony zewnętrznej budynku w celu przewietrzenia pomieszczęń
  • wyłączyć (w miarę możliwości) główne zasilanie budynku w energię elektryczną. Wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu /beziskrowo/
  • poinformować, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osoby przebywające w budynku o zaistniałej sytuacji
  • nie używać dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego na klatce schodowej oraz piwnicy do czasu usunięcia awarii.
  • Zawiadomić dostawcę gazu o zaistniałej awarii
  • W razie pożaru natychmiast zawiadomić odpowiednie jednostki ratownicze

UWAGA!
W razie wystąpienia pożaru budynku niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku.