Rzemiosło i przemysł

 • ogrzewanie powierzchni przemysłowych przy zastosowaniu odpowiednich technik- promieniowania ciepłego, powietrza lub systemu  centralnego ogrzewania,
 • piekarnie osiedlowe i przemysłowe bez względu na rodzaj zamontowanego pieca,
 • pralnie chemiczne oraz magiel,
 • palarnie kawy,
 • huty szkła,
 • zakłady ozdób choinkowych,
 • rzeźnie, masarnie,
 • zakłady produkcyjne (wszystkie gałęzie przemysłu),
 • lakiernie,
 • zastosowanie gazowych pomp ciepła do zabezpieczenia kompleksowych potrzeb w zakresie ogrzewania i ciepłej wody,
 • mikrokogeneracja z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem płynnym do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej,
 • urządzania gazowe od produkcji wody lodowej i ciepła, umożliwiające zabezpieczeni potrzeb grzewczych zimą i chłodniczych latem,
 • biogazownie, w których gaz płynny jest najlepszym paliwem rozruchowym na etapie uruchamiania produkcji metanu z biomasy.


Firma DragonGaz do Państwa dyspozycji oddaje najnowocześniejsze rozwiązania techniki grzewczej i instalacyjnej. Zastosowanie systemów promiennikowych zasilanych bezpośrednio gazem płynnym wypiera ogrzewanie tradycyjne, a Państwu pozwala na:

 • ograniczenie kosztów utrzymania obiektu nawet o 70%,
 • ograniczenie emisji szkodliwych substancji i ograniczenie opłat na rzecz  ochrony środowiska,
 • dobre warunki cieplne, minimalna bezwładność urządzeń pozwala na oszczędne zużycie gazu, gdyż niemal natychmiast po uruchomieniu odczuwalne jest ciepło,
 • z powodu braku wody w instalacji, uniknięcie niepewności jej eksploatacji w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • zminimalizowanie ruchów powietrza i pyłów,
 • konserwację i obsługę instalacji zredukowaną do minimum,
 • umożliwienie stosowania dobowego cyklu grzewczego z wyłączeniami w okresie postoju zakładu.