2013-03-07 23:11

Sprawdź poziom gazu

Przy okazji wiosennych porządków przy posesjach, przypominamy naszym klientom o konieczności sprawdzenia butli gazowych. Po zakończeniu  sezonu grzewczego nie pozostawiajmy zbiorników z gazem z poziomem  napełnienia poniżej 30%. Taki stan może spowodować w czasie ciepłych  wiosennych dni wykroplenie gazu w fazie ciekłej w podziemnych  odcinkach gazociągów zbiorników naziemnych.