2012-02-23 20:17

Uniknij wiosennej awarii

Niskie temperatury dały się nam we znaki, ale zima szczęśliwie zbliża się ku końcowi. Tym samym, jeszcze co najwyżej kilka tygodni, potrwa sezon grzewczy. Eksperci DragonGaz sp. z o.o. ostrzegają użytkowników instalacji grzewczych zasilanych gazem przed wiosennym zjawiskiemkondensacji fazy ciekłej w rurociągach przyłączy. Gdy grunt jest przemarznięty, a temperatura powietrza w dzień staje się dodatnia, może nastąpić wtórna kondensacja gazu płynnego w podziemnych odcinkach gazociągów, powodująca zablokowanie reduktora II stopnia lub inne zakłócenia. Przed awarią można się ustrzec- poziom gazu w zbiorniku nie powinien być  niższy niż  35%.